Funkcionalnosti

Več kot le pager

Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.

*navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Aplikacija omogoča veliko funkcionalnosti ki se uporabne v času intervencije in v času ko ni intervencije.

Omogoča napredno komunikacijo, napredno mapo, ....

Last updated