Kreiranje administratorja

Za kreiranje društva potrebujete "Admin" uporabnika

Trenutno ni navodil za uporabo, sledijo naknadno

Last updated