wiki
Search…
Urejanje intervencije
Navodila za urejanje intervencije

Relociranje intervencije

Obstoječo intervencijo je možno locirati, oz. relocirati. Samo posodobitev lokacije lahko naredijo operativni člani, ali administrator.
Za relociranje intervencije, potrebno je odpret podrobnejši prikaz o intervenciji, kar se naredi z klikom na ikono lupe.
Info
Zaključeni intervenciji lahko samo administrator spremeni lokacijo
Info->Intervencija
Z dvojnim klikom na pravilno lokacijo, določimo želeno lokacijo.
Info->Intervencija
Pojavi se nov marker, kateri predstavlja novo lokacijo.
Info->Intervencija
Z klikom na marker nove lokacije, odpre se dialog za potrditev spremembe.
Info->Intervencija
Z klikom na "Vredu", spremeni se lokacija intervencije.
Info->Intervencija
Spremembe so vidne tudi na seznamu dogodkov intervencije.
Info->Intervencija

Zaključek (aktivne) intervencije

Končano intervencijo je potrebno zaključiti. Iz menija je potrebno izbrati možnost "Zaključi intervencijo".
Info->Intervencija
Pojavil se bo dialog, v katerem potrdimo zaključek intervencije.
Info->Intervencija

Sprememba časa intervencije

Zaključeni intervenciji je možno spremeniti podatke (velja samo za administratorje).
Z klikom na čas trajanja intervencije, pojavi se dialog v katerem nastavimo pravilen čas intervencije.
Info->Intervencija
Spremembe potrdimo z klikom na gumb "Vredu".
Info->Intervencija

Sprememba podatkov intervencije

Zaključeni intervenciji je možno spremeniti podatke (velja samo za administratorje).
Spremeniti je možno podatke kot so sporočilo intervencije, ter naziv (številčenje) izbrane intervencije.
Z klikom na ikono omogočimo urejanje zaključene intervencije.
Info->Intervencija
Spremeniti je možno označena polja (opis in naziv).
Info->Intervencija
Spremembe je potrebno potrditi z gumbom "Shrani".
Info->Intervencija
Spremembe so vidne tudi na listi dogodkov intervencije.
Info->Intervencija
Zaključena intervencija (ni rdečega obroba) vsebuje vse spremembe.
Info
Priporočamo vnos starejših intervencij, ter intervencij ko se društvo samo aktiviralo, za boljšo evidenco in vidljivost na zemljevidu.