Urejanje intervencije

Navodila za urejanje intervencije

Relociranje intervencije

Obstoječo intervencijo je možno locirati, oz. relocirati. Samo posodobitev lokacije lahko naredijo operativni člani, ali administrator.

Za relociranje intervencije, potrebno je odpret podrobnejši prikaz o intervenciji, kar se naredi z klikom na ikono lupe.

Zaključeni intervenciji lahko samo administrator spremeni lokacijo

Z dvojnim klikom na pravilno lokacijo, določimo želeno lokacijo.

Pojavi se nov marker, kateri predstavlja novo lokacijo.

Z klikom na marker nove lokacije, odpre se dialog za potrditev spremembe.

Z klikom na "Vredu", spremeni se lokacija intervencije.

Spremembe so vidne tudi na seznamu dogodkov intervencije.

Zaključek (aktivne) intervencije

Končano intervencijo je potrebno zaključiti. Iz menija je potrebno izbrati možnost "Zaključi intervencijo".

Pojavil se bo dialog, v katerem potrdimo zaključek intervencije.

Sprememba časa intervencije

Zaključeni intervenciji je možno spremeniti podatke (velja samo za administratorje).

Z klikom na čas trajanja intervencije, pojavi se dialog v katerem nastavimo pravilen čas intervencije.

Spremembe potrdimo z klikom na gumb "Vredu".

Sprememba podatkov intervencije

Zaključeni intervenciji je možno spremeniti podatke (velja samo za administratorje).

Spremeniti je možno podatke kot so sporočilo intervencije, ter naziv (številčenje) izbrane intervencije.

Z klikom na ikono omogočimo urejanje zaključene intervencije.

Spremeniti je možno označena polja (opis in naziv).

Spremembe je potrebno potrditi z gumbom "Shrani".

Spremembe so vidne tudi na listi dogodkov intervencije.

Zaključena intervencija (ni rdečega obroba) vsebuje vse spremembe.

Priporočamo vnos starejših intervencij, ter intervencij ko se društvo samo aktiviralo, za boljšo evidenco in vidljivost na zemljevidu.

Last updated