Cenik

V izdelavi

V tem poglavju so opisane storitve in licence katere so možne v sistemu EmergencyAssist.

Za cenik obiščite spletno stran: https://EmergencyAssist.net/pricing.html

Storitve in licence ki jih uporabljate, preverite tukaj: https://web.EmergencyAssist.net/billing

Napredni operativni član

Licenca uporabniku omogoči dostop do sistema EmergencyAssist preko aplikacije EA-Responder (Android/iOS), oz preko spletnega vmesnika (EA-WEB).

V primeru intervencije je operativni član aktiviran s pomočjo aplikacije, prav tako ima možnost lociranja in navigiranja do lokacije intervencije. Preko vmesnika aplikacije je možna napredna komunikacija s posameznimi člani.

Uporabnik ima dostop do podatkov društva ki so na voljo, na primer:

 • Hidratno omrežje

 • Požarni načrti

 • Kontaktna lista

 • Dokumenti

 • Povezave (vreme, nevarne snovi, ostale povezave)

 • Arhiva intervencij

  • Podatki o intervenciji

   • Lokacija

   • Udeleženi člani in vozila

   • Komunikacija

    • Tekstovna

    • Slikovna

    • Glasovna (kmalu)

   • Ostali podatki (trajanje, prihodi, ostalo..)

 • Lokacije vozil

 • Evidenca voženj

 • Napredna komunikacija

  • Informacije

  • Obvestila

  • Opozorila

  • Ankete

 • Tehnični podatki o vozilih

 • Test aktiviranja (delovanja)

 • GEO orodja

 • Pošiljanje lokacij vozilom in ostalim članom (operativnim)

 • EA-Monitor

 • Ostalo...

Dostopi do podatkov so odvisni od funkcionalnosti ki jih uporablja društvo

Ostali operativni člani

So uporabniki ki nimajo dostopa do vseh funkcij sistema EmergencyAssist.

Ostali uporabniki so aktivirani preko aplikacije EA-Responder (lite mode), v primeru intervencije bodo obveščeni, oz aktivirani. Ostale funkcije so omejene.

Komunikacija z ostalimi člani je možna preko SMS in email sporočil.

Primer: obveščanje o sestankih, delovnih akcijah, prireditvah, in ostalih pomembnih dogodkih.

Ostali člani ne morejo sodelovati v anketnih vprašanjih (napredna komunikacija).

Operativno vozilo

Licenca omogoči uporabo namenske aplikacije EA-Vehicle, ki je namenjena samo vozilom.

Preko aplikacije je možno:

 • Navigiranje do lokacije intervencije

 • Pregled prihodov članov na intervencijo

 • Pregled podatkov društva

  • Hidrantno omrežje

  • Požarni načrti

  • Povezave (vreme, nevarne snovi, ostalo)

  • Kontaktna lista

  • Dokumenti

  • Ostalo...

 • Sporočanje prihoda in izvoza preko SMS sporočila

 • Digitalna evidenca voženj

 • Ostalo..

Dostopnost storitev v aplikaciji je odvisna od uporabne sistema v društvu

Sledenje

Servis je namenjen za aplikacijo EA-Vehicle, s katero je možno:

 • Sledenje vozilu

  • Lokacija

  • Hitrost

  • Interventna vožnja

 • Nadgradnja digitalne evidence vožnje

  • Samodejni vnos prevoženih kilometrov

  • Arhiva lokacij

 • Geofance

Pogoj za uporabno sledenja je licenca za uporabo EA-Vehicle.

Pager aktivacija

Servis aktivira operativne člane neposredno iz sistema ZARE. Operativni člani so aktivirani preko aplikacije EA-Responder preko spleta, telefonskega klica ali SMS sporočila. Odvisno od servisov, ki jih društvo uporablja.

Ne operativni člani so lahko obveščeni preko email sporočila ali SMS sporočila v primeru, da je omogočeno v EA2SMS servisu.

Dostop do funkcionalnosti je trenutno omejen

SMS & Email obveščanje

Skrbniki društva imajo možnost obveščanja vseh članov preko SMS in email sporočil.

V primeru, da se omogoči EA2SMS+ servis je možno uporabiti personaliziran ID pošiljatelja. Cena na poslano SMS sporočilo je nekoliko ugodnejša z uporabo servisa.

Brez EA2SMS+ servisa
Z EA2SMS+ servisom
Brez EA2SMS+ servisa

SMS sporočilo:

 • Pošiljatelj: EA2SMS

 • Vsebina: V soboto ob 18h sestanek operative v GD

 • Cena: 0.05€

Z EA2SMS+ servisom

SMS sporočilo:

 • Pošiljatelj: PGD_Rogatec

 • Vsebina: V soboto ob 18h sestanek operative v GD

 • Cena: 0.04€

Personaliziran ID pošiljatelja mora biti predhodno odobren

Povezovanje

Licenca omogoči storitev EA-Network preko katere je možno društvo povezati v zveze.

Napredne funkcije

Licence za uporabo naprednih funkcionalnosti so razdeljene v tri razrede oz. nivoje glede na zahtevnost uporabe.

Level 0

Na voljo vsem v vsakem trenutku. Omejitve veljajo odvisno od zakupljenega prostora na strežniku.

Storitve:

 • Aktivacija preko SMS sporočila

 • Odziv članov na intervencijo

 • Lociranje intervencije

  • Pripomočki za lociranje naslova

 • Navigiranje na lokacijo intervencije

 • Napredna komunikacija

  • Informacije

  • Obvestila

  • Opozorila

  • Ankete

 • Kontakti

 • Dokumenti

 • Povezave

 • Podatki o vozilih

 • Mapa

  • Osnovna

  • Hidrantno omrežje

   • Nadzemni

   • Podzemni

   • Opombe

   • Slike

   • Delujoči/v okvari

   • Uvoz omrežja (.kml/.kmz)

  • Požarni načrti

   • Iskalnik

   • Poljubne datoteke

  • Poljubni sloji

  • Uvoz slojev

  • Arhiv intervencij

 • Test aktiviranja (delovanja sistema)

Omejitve:

TODO

Level 1

TODO

Level 2

TODO:

Level 3 + IPS štabno vodenje

TODO

Strežnik (prostor)

Društva lahko zakupijo prostor na strežniku, kjer shranjujejo podatke kot so:

 • Slike

  • Oglasna deska

  • Hidratno omrežje

  • Intervencije

 • Podatki

  • Dokumenti

  • Digitalna evidenca voženj

Zakupljen prostor omogoča hranjenje in arhiviranje podatkov, ter predviden prenos podatkov.

V primeru povečanega prenosa podatkov, hitrost prenosa se omeji.