Cenik

V izdelavi, za končno ceno nas kontaktirajte

V tem poglavju so opisane storitve in licence katere so možne v sistemu EmergencyAssist.

Za cenik obiščite spletno stran: https://EmergencyAssist.net/pricing.html

Storitve in licence ki jih uporabljate, preverite tukaj: https://web.EmergencyAssist.net/billing

EA-Responder PRO licenca

Licenca uporabniku omogoča dostop do sistema EmergencyAssist preko aplikacije EA-Responder (Android/iOS), oz preko spletnega vmesnika (EA-WEB).

V primeru intervencije operativni član je aktiviran s pomočjo aplikacije, prav tako ima možnost lociranja in navigiranja do lokacije intervencije.

Preko vmesnika aplikacije je možna napredna komunikacija s posameznimi člani. Dostop do hidratnega omrežja, požarnih načrtov, kontaktne liste, nevarnih snovi, dokumentov, pošiljanje lokacije v vozila in operativnim članom, arhiva intervencij, povezave, Geo.orodja, odpiranje/zapiranje garažnih vrat, spremljanje lokacij vozil in ostale napredne funkcije ki jih ima društvo na voljo (L1, L2).

Licenca je primerna za zahtevne operativne člane

EA-Responder Lite licenca

Licenca uporabniku omogoča omejen dostop do sistema EmergencyAssist preko aplikacije EA-Responder (Android/iOS), oz preko spletnega vmesnika (EA-WEB).

Licenca omogoča aktivacijo preko aplikacije, poročanje odziva na intervencijo, zagon navigacije, arhiv zadnjih 10 intervencij in dostop do kontaktne liste.

Licenca je primerna za nezahtevne operativne člane

Ostali uporabniki (+ ASK uporabniki)

Uporabniki so lahko aktivirani tudi brez aplikacije EA-Responder. V primeru intervencije, prejeli bodo SMS sporočilo in telefonski klic.

Komunikacija s ostalimi uporabniki je možna preko SMS ali Email sporočil.

Vsi uporabniki so obveščeni v primeru intervencije, z vsemi člani je možna komunikacija

Funkcionalnosti sistema EA (L0, L1, L2)

Sistem omogoča veliko funkcij, nekatere niso primerne za vsa društva. Funkcionalnosti so razdeljene v tri kategorije, oz. nivoje (Level 0, Level 1, Level 2) napredne uporabe. Društvo si izbere funkcionalnosti glede na potrebe svoje operativne enote, ter s tem tudi zmanjša stroške delovanja.

Level 0

Sistem omogoča veliko funkcij, izpostavljene so samo tiste pri katerih prihaja do razlik, oz. omejitev pri uporabi.

Mape

 • vektorske

 • hidrantno omrežje

 • pošiljanje lokacij

  • vozila

Vrata (EA-Box)

 • odpiranje 1x vrata

Informacije

 • kontakti

 • povezave

  • vreme

  • nevarne snovi

Komunikacija

 • informacije

 • obvestila

 • opozorila

Test aktiviranja/delovanja

 • ročno

Arhiva intervencij

 • tekoče leto

Vsi paketi vsebujejo Level 0 funkcionalnosti.

Level 1

Paket predstavlja nekoliko naprednejšo uporaba sistema. Primeren je za srednje zahtevna društva.

*vse iz Level 0

Intervencija

 • komunikacija

  • tekstovno

 • hitri odzivi

Mape

 • vektorske + ortofoto

 • hidrantno omrežje + požarni načrti

 • pošiljanje lokacij

  • vozila + operativni člani

 • poljubni sloji

 • GEO.orodja (EA-WEB)

Vrata (EA-Box)

 • odpiranje + zapiranje 1x vrata

Informacije

 • kontakti + dokumenti

 • povezave

  • vreme

  • nevarne snovi

  • poljubne povezave

Komunikacija

 • informacije

 • obvestila

 • opozorila

 • ankete

Test aktiviranja/delovanja

 • ročno

 • samodejno

Level 2

Paket predstavlja napredno uporabno, primeren je za zahtevna društva.

*vse iz Level 0 in Level 1

Intervencija

 • komunikacija

  • tekstovno

  • slikovno

 • hitri odzivi

 • monitor sporočila

Mape

 • vektorske + ortofoto

 • pogled iz ulic (StreetView - v primeru da je na voljo)

 • risanje priporočene poti do intervencije na zemljevidu

 • čas in razdalja do intervencije

 • hidrantno omrežje + požarni načrti

 • pošiljanje lokacij

  • vozila + operativni člani

 • poljubni sloji + uvoz slojev (standardni formati: .klm/.kmz)

 • GEO.orodja (EA-WEB, EA-Responder, EA-Vehicle)

Vrata (EA-Box)

 • odpiranje + zapiranje Nx vrata

 • signal za začetek intervencije (alarm, luči, zapornice, vrata, ipd)

  • SMS

  • WEB

Komunikacija

 • informacije

 • obvestila

 • opozorila

 • ankete

 • priponke (*odvisno od prostora na strežniku)

Rescue sheets

 • dostop do podatkovne baze o vozilih (preko 4000)

Arhiva intervencij

 • za pretekla leta (odvisno od zakupljenega prostora na strežniku)

Vse funkcionalnosti je možno brezplačno preizkusiti, prav tako je možno izbrati le določene funkcije iz posameznega nivoja.

EA-Vehicle licenca

Licenca omogoči uporabo namenske aplikacije EA-Vehicle, ki je namenjena samo operativnim vozilom.

Preko aplikacije je možno:

 • Navigiranje do lokacije intervencije

 • Pregled prihodov članov na intervencijo

 • Pregled podatkov društva

  • Hidrantno omrežje

  • Požarni načrti

  • Povezave (vreme, nevarne snovi, ostalo)

  • Kontaktna lista

  • Dokumenti

  • Ostalo...

 • Sporočanje prihoda in izvoza preko SMS sporočila

 • Digitalna evidenca voženj

 • Ostalo..

Dostopnost storitev v aplikaciji je odvisna od uporabne sistema v društvu

Sledenje

Licenca je namenjena za nadgradnjo aplikacije EA-Vehicle, s katero je možno:

 • Sledenje vozilu

  • Lokacija

  • Hitrost

  • Interventna vožnja

 • Nadgradnja digitalne evidence vožnje

  • Samodejni vnos prevoženih kilometrov

  • Arhiva lokacij

 • Geofance

Pogoj za uporabno sledenja je licenca za uporabo EA-Vehicle.

Pager aktivacija

Servis aktivira operativne člane neposredno iz sistema ZARE preko omrežja Novatel ASK. Operativni člani so aktivirani preko aplikacije EA-Responder, preko spleta (web signal + notifikacija), telefonskega klica ali SMS sporočila. Odvisno od servisov, ki jih društvo uporablja.

SMS & Email obveščanje

Skrbniki društva imajo možnost obveščanja vseh članov preko SMS in email sporočil.

V primeru, da se omogoči EA2SMS+ servis je možno uporabiti personaliziran ID pošiljatelja. Cena na poslano SMS sporočilo je nekoliko ugodnejša z uporabo servisa.

Brez EA2SMS+ servisa
Z EA2SMS+ servisom
Brez EA2SMS+ servisa

SMS sporočilo:

 • Pošiljatelj: EA2SMS

 • Vsebina: V soboto ob 18h sestanek operative v GD

 • Cena: 0.05€

Z EA2SMS+ servisom

SMS sporočilo:

 • Pošiljatelj: PGD_Rogatec

 • Vsebina: V soboto ob 18h sestanek operative v GD

 • Cena: 0.04€

Personaliziran ID pošiljatelja mora biti predhodno odobren

Povezovanje

Licenca omogoči storitev EA-Network preko katere je možno društvo povezati v zveze.

Strežnik (prostor)

Društva lahko zakupijo prostor na strežniku, kjer shranjujejo podatke kot so:

 • Slike

  • Oglasna deska

  • Hidratno omrežje

  • Intervencije

 • Podatki

  • Dokumenti

  • Digitalna evidenca voženj

Zakupljen prostor omogoča hranjenje in arhiviranje podatkov, ter predviden prenos podatkov.

V primeru povečanega prenosa podatkov, hitrost prenosa se omeji.

V primeru da potrebujete dodatne informacije, ali da niste prepričani katera licenca je ustrezna za vaše delovanje, lahko nas kontaktirate.