Podatki društva

Osnovni podatki o društvu

Za pravilno delovanje vseh funkcionalnosti sistema, potrebno je vnest podatke od društvu

V levem meniju izberite "Nastavitve društva"

EA-WEB (Admin)

V izbrana polja vnesite manjkajoče podatke (Osnovni podatki)

Admin->Nastavitve društva->Osnovni podatki

Lahko se vnese tudi poljuben logotip društva

Za določanje geografske dolžine in geografske širine lahko si pomagate z lokatorjem, z pritiskom na:

Admin->Nastavitve društva->Osnovni podatki->Izbira lokacije