2x stikalo (odpiranje/zapiranje)

Navodila za vezavo EA-Box in stikala za odpiranje in zapiranje garažnih vrat

Opis

V primeru intervencije, preko aplikacije EA-Responder imate možnost odpiranja garažnih vrat.

Pogoji za upravljanje vrat:

  • Avtoriziran uporabnik

  • Aktivna intervencija ki ni starejša on N minut (nastavljivo)

  • Odziv operativnega člana na intervencijo

  • Potrditev prihoda v bazo

Vsako uporabljanje vrat se beleži, administratorji imajo vpogled v zgodovino upravljanj.

Shema povezave naprave EA-BOX in vrat

Naprava EA-BOX (preko relejnega modula) simulira paralelno stikalo, katero se lahko sproži iz aplikacije v primeru zadoščenih pogojev.

Za povezavo potrebujete minimalno znanje iz področja elektro inštalacij. V primeru vprašanj se obrnite na nas, ali strokovno osebo.

Konfiguracija

Upravljanje vrat je potrebno omogočiti v EA-WEB->Nastavitve društva->EA-Box

Vnesite koliko časa je upravljanje na voljo v primeru intervencije [minute].

Določite osebe ki so avtorizirane za upravljanje (zeleni seznam),

Glede na potrebe, omogočite število vrat, akcije (odpiranje/zapiranje), ter izhodni PIN (npr: 4, 6, 12, 14, 22, 26) in čas trajanja signala (npr: 5 sekund).

V primeru da večjega števila vrat, vnesite konfiguracijo preko gumba "Dodaj vrata".

Uporaba

V primeru uspešne konfiguracije in povezave, na voljo so nove funkcionalnosti. Operativni člani lahko odpirajo vrata samo v primeru intervencije (glede na pogoje). Administratorji lahko upravljajo kadarkoli preko spletnega vmesnika.

EA-Responder

V aktivni intervenciji se bo pojavila nova funkcionalnost "Odpri vrata" preko katere je možno odpreti garažna vrata. Funkcionalnost se pojavi samo v primeru zadoščenih pogojev.

Zapiranje vrat je na voljo skozi celi čas aktivne intervencije

WEB-Admin

Administratorji preko spletnega vmesnika imajo možnost upravljanja in preverjanja zgodovine. V levem meniju se pojavi nova funkcionalnost "Vrata".

Administrator lahko odpre/zapre vrata s klikom na ustrezno akcijo.

Do zgodovine upravljanj se dostopa preko akcijskega gumba, "Pregled aktivnosti".

V zgodovini so vidne vse akcije (odpiranje/zapiranje), čas in oseba ki je sprožila akcijo.

Last updated