Hidrantno omrežje

Digitalno hidrantno omrežje

Za dodajanje, spreminjanje in brisanje hidrantov potrebno je omogočit urejanje hidrantnega omrežja

Admin->Mapa->Urejanje slojev + Hidrantno omrežje

Za možnost urejanja, nastavitev "Urejanje slojev" mora biti omogočena, ter izbran sloj "Hidrantno omrežje".

Dodajanje hidranta

Hidrant se doda z dvo-klikom na željeno lokacijo.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje (urejanje)

Po uspešnem vnosu lokacije, pojavi se konfiguracija dodanega hidranta.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje->Hidrant (urejanje)

Nastavite lahko podatke:

 • Lokacijo

  • Geografska širina

  • Geografska dolžina

 • Tip

  • Podzemni

  • Nadzemni

 • Status

  • Nedelujoč

 • Opombe

 • Slika

Hidrant se doda na sloj z klikom na gumb "Dodaj".

Uspešno dodan hidrant se pojavi na mapi.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje

Hidratno omrežje je vidno vsem članom in vozilom, dostop je možno omejiti.

Urejanje hidranta

Z klikom na željen hidrant, pojavi se dialog za urejanje hidranta.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje (urejanje)

S pomočjo katerega spremenimo podatke o hidrantu.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje->Hidrant (urejanje)

Spremembe potrdimo z pritiskom na gumb "Shrani".

Spremembe so vidne operativnim članom in vozilom ko ponovno vključijo sloj

Brisanje hidranta

Hidrant lahko izbrišemo na način da ga izberemo, ter ga izbrišemo z pritiskom na gumb "Izbriši".

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje->Hidrant (urejanje)

Po potrditvi izbrisa, hidrant ni več viden na sloju "Hidrantno omrežje".

Spremembe so vidne operativnim članom in vozilom ko ponovno vključijo sloj

Uvoz hidrantov

Hidrante se uvozi z pritiskom na ikono za uvoz.

Admin-Mapa->Hidrantno omrežje (urejanje)

Z klikom na "Prebrskaj" izberete .kml datoteko katera vsebuje hidrantno omrežje.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje->Uvoz

Z klikom na "Uvozi" hidranti se iz datoteke uvozijo na sloj.

Brisanje vseh hidrantov

Z pritiskom na ikono za brisanje hidrantov izbrišemo vse hidrante na sloju.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje (urejanje)

Omejitev dostopa

Z pritiskom na ikono za omejitve dostopa lahko določimo kateri člani in vozila imajo dostop do hidrantnega omrežja.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje (urejanje)

Dostop lahko omogočimo vsem, ali samo izbranim.

Admin->Mapa->Hidrantno omrežje->Urejanje dovoljen

Admin uporabnik ima vedno dostop do omrežja, ne glede na omejitve.