Urejanje

Dodajte ali odstranite operativne člane

Admin skrbi za člane in vozila operativne enote. Zahtevo člana/vozila v operativno enoto Admin lahko potrdi ali zavrne. Prav tako ima možnost naknadnega odstranjevanja člana iz operativne enote.

Glede na potrebe društva, člane in vozila možno je organizirat v primerne skupine.

Sprejem v operativno enoto

Po uspešni zahtevi člana za pridružitev v operativno enoto, zahteva se pojavi v operativni enoti

Admin->Operativna enota->Seznam operativcev

Sprejem v operativno enoto se podrti z pritiskom na modri gumb desno od člana ki ga želimo sprejeti

Sprejet član se pojavi na seznamu operativnih članov, ter datum kdaj je pristopil društvu.

Admin->Operativna enota->Seznam operativcev

Ko je član sprejet v operativno enoto, nastavite aktiviranja se avtomacko prenesejo, ter bo aktiviran že ob naslednji intervenciji.

Prav tako dobi dostop do podatkov društva:

  • Info

    • dostop do trenutnih in preteklih sporočil, obvestil in anket

  • Mapa

    • dostop do hidrantnega omrežja

    • dostop do požarnih načrtov (če ima omogočeno)

  • Ostalo (lokacija vozil, pretekle intervencije, obvestila, ipd)

*dostop do podatkov je možno omejiti posameznemu članu ali skupini

*postopek za vozila je enak postopku za operativne člane ("Seznam vozil")

Odstranitev iz operativne enote

Operativnega člana se zavrne iz operativne enote z pritiskom na rdeči gumb desno od imena člana katerega želimo odstraniti.

Admin->Operativna enota

Po potrditvi izbrisa, izbrisan član se več ne nahaja na seznamu operativne enote

Izbrisani člani nimajo dostopa do nobenih podatkov društva, ter ne bodo več aktivirani.

*ponovno dodani člani se obravnavajo kot novi člani v društvu, ter se izgubi vsa zgodovina preteklega delovanja v društvu

*postopek za vozila je enak postopku za operativne člane ("Seznam vozil")

Skupine

Člane in vozila lahko združujete v skupine, kot so: "Vozniki", "Tekmovanje 2020 B moški", "Upravni odbor"...

Ter komunicirate samo z člani ki so znotraj specifične skupine.