Urejanje

Dodajte ali odstranite operativne člane

Admin skrbi za člane in vozila operativne enote. Zahtevo člana/vozila v operativno enoto Admin lahko potrdi ali zavrne. Prav tako ima možnost naknadnega odstranjevanja člana iz operativne enote.

Glede na potrebe društva, člane in vozila možno je organizirat v primerne skupine.

Sprejem v operativno enoto

Po uspešni zahtevi člana za pridružitev v operativno enoto, zahteva se pojavi v operativni enoti

Sprejem v operativno enoto se podrti z pritiskom na modri gumb desno od člana ki ga želimo sprejeti

Sprejet član se pojavi na seznamu operativnih članov, ter datum kdaj je pristopil društvu.

Ko je član sprejet v operativno enoto, nastavite aktiviranja se avtomacko prenesejo, ter bo aktiviran že ob naslednji intervenciji.

Prav tako dobi dostop do podatkov društva:

  • Info

    • dostop do trenutnih in preteklih sporočil, obvestil in anket

  • Mapa

    • dostop do hidrantnega omrežja

    • dostop do požarnih načrtov (če ima omogočeno)

  • Ostalo (lokacija vozil, pretekle intervencije, obvestila, ipd)

*dostop do podatkov je možno omejiti posameznemu članu ali skupini

*postopek za vozila je enak postopku za operativne člane ("Seznam vozil")

Odstranitev iz operativne enote

Operativnega člana se zavrne iz operativne enote z pritiskom na rdeči gumb desno od imena člana katerega želimo odstraniti.

Po potrditvi izbrisa, izbrisan član se več ne nahaja na seznamu operativne enote

Izbrisani člani nimajo dostopa do nobenih podatkov društva, ter ne bodo več aktivirani.

*ponovno dodani člani se obravnavajo kot novi člani v društvu, ter se izgubi vsa zgodovina preteklega delovanja v društvu

*postopek za vozila je enak postopku za operativne člane ("Seznam vozil")

Skupine

Člane in vozila lahko združujete v skupine, kot so: "Vozniki", "Tekmovanje 2020 B moški", "Upravni odbor"...

Ter komunicirate samo z člani ki so znotraj specifične skupine.

Last updated