Operativna enota

Nastavitve operativne enote

Operativni člani in vozila, dodajajo se v operativno enoto preko ID društva, kateri je viden v vmesniku za urejanje operativne enote.

Operativni člani in vozila morajo podati zahtevo za pridružitev v društvo.

Last updated