Zunanje stikalo

Navodila za vezavo EA-Box in zunanjega stikala za odpiranje in zapiranje garažnih vrat

Opis

V primeru intervencije preko zunanjega stikala imate možnost odpiranja garažnih vrat. Stikalo je aktivno samo prvih N minut (nastavljivo) intervencije. Po pretečenem času stikalo nima več možnosti odpiranja vrat, tudi če je sproženo.

Pogoji za upravljanje vrat:

  • Zunanje stikalo

  • Aktivna intervencija ki ni starejša on N minut (nastavljivo)

Namesto vrat, možna je povezava z lučjo, zapornico, sireno, semaforjem in ostalimi napravami.

Shema povezave naprave EA-BOX in vrat

Naprava EA-BOX (preko relejnega modula) preskrbi signal za upravljanje do stikala. Signal je na voljo prvih N minut intervencije. V primeru da je stikalo sproženo, signal se posreduje do kontrole enote vrat.

Za povezavo potrebujete minimalno znanje iz področja elektro inštalacij. V primeru vprašanj se obrnite na nas, ali strokovno osebo.

Konfiguracija

Upravljanje ob začetku intervencije, potrebno je omogočiti v EA-WEB->Nastavitve društva->EA-Box

Vnesite koliko časa naj bo signal na voljo od začetka intervencije [sekunde].

Signal je lahko tudi v obliki SMS sporočila

Vnesite telefonsko številko naprave (vrata, zapornica, alarmna naprava, ipd), ter vsebino ki sproži ustrezno akcijo na napravi.

Zgodovino akcij je možno preveriti z klikom na "Aktivnosti", ali znotraj posamezne intervencije.

Last updated