wiki
Search…
Ročna aktivacija (WEB)
navodila za ročno aktivacijo operativnih članov
Operativne člane je možno aktivirati ročno, najprej je potrebno kliknit na modri akcijski gumb.
Info
Iz seznama se izbere možnost: "Aktiviranje"
Info
V dialogu se izbire tip (intervencija), ter se vnese besedilo intervencije.
Info->Aktiviranje
Po končanem vnosu, z pritiskom na gumb "Aktiviraj", operativni člani bodo aktivirani preko spleta (WEB)
Za uspešno aktivacijo, operativni član mora bit povezan na internet. Aktivacijski signal je veljaven 20 min.
Info->Aktiviranje

Aktivacij z lokacijo

Intervenciji je možno določit lokacijo, na način da se izbera opcija "Določi lokacijo".
Info->Aktiviranje
Dialog se razširi z mapo in naprednim iskalnikom lokacije. Lokacija je določena z rdečim markerjem.
Info->Aktiviranje
Sistem omogoča selektivno aktivacijo posameznih članov in skupin.
Aktivna intervencija se pojavi na oglasni deski in ima rdečo obrobo.
Info
V primeru neuspešne aktivacije člana, preverite nastavitve naprave: navodila
Copy link