Ročna aktivacija (WEB)

navodila za ročno aktivacijo operativnih članov

Operativne člane je možno aktivirati ročno, najprej je potrebno kliknit na modri akcijski gumb.

Iz seznama se izbere možnost: "Aktiviranje"

V dialogu se izbire tip (intervencija), ter se vnese besedilo intervencije.

Po končanem vnosu, z pritiskom na gumb "Aktiviraj", operativni člani bodo aktivirani preko spleta (WEB)

Za uspešno aktivacijo, operativni član mora bit povezan na internet. Aktivacijski signal je veljaven 20 min.

Aktivacij z lokacijo

Intervenciji je možno določit lokacijo, na način da se izbera opcija "Določi lokacijo".

Dialog se razširi z mapo in naprednim iskalnikom lokacije. Lokacija je določena z rdečim markerjem.

Sistem omogoča selektivno aktivacijo posameznih članov in skupin.

Aktivna intervencija se pojavi na oglasni deski in ima rdečo obrobo.

V primeru neuspešne aktivacije člana, preverite nastavitve naprave: navodila

Last updated