EmergencyAssist

v izdelavi

Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.

Navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Sistem EmergencyAssist je namenjen vsem reševalnim službam, v prvi vrsti gasilcem. Več informacij o samem sistemu najdete na naslovu EmergencyAssist.net

Za začetek uporabe sistema, najprej je potrebno ustvarit društvo. Administratorji sledite navodilom tukaj.

Operativni člani sledite navodilom tukaj.

Za vozila sledite navodilom tukaj.

Za lažje iskanje navodil uporabite iskalnik

Iskanje navodil