wiki
Search…
EmergencyAssist
v izdelavi
Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.
Navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.
Sistem EmergencyAssist je namenjen vsem reševalnim službam, v prvi vrsti gasilcem. Več informacij o samem sistemu najdete na naslovu EmergencyAssist.net
Za začetek uporabe sistema, najprej je potrebno ustvarit društvo. Administratorji sledite navodilom tukaj.
Operativni člani sledite navodilom tukaj (enostavna verzija: tukaj).
Za vozila sledite navodilom tukaj.
Za lažje iskanje navodil uporabite iskalnik
Iskanje navodil
Last modified 11mo ago
Copy link