Call2Signal

Servis za upravljanje brez uporabe aplikacije

Opis

Servis omogoča upravljanje naprav brez uporabe aplikacije. Telefonski klic sproži signal na napravi EABox kateri se uporabi za upravljanje zapornice, vrat in ostalih perifernih naprav.

Za proženje signala uporabnik pokliče na tel. številko: +38682803653

Pogoji za upravljanje:

  • ASK ali ASK-EA paket (društvo)

  • Relejni modul za EABox

Namesto zapornice je možna povezava z lučjo, sireno, semaforjem, vhodnimi ali garažnimi vrati, alarmno napravo in ostalimi napravami.

Konfiguracija

Servis je najprej potrebno omogočiti v EA-WEB->Nastavitve društva->EA-Box->Tel.klic

Vnesite PIN in koliko časa [sekunde] je signal na voljo v primeru klica.

Določite osebe ki so avtorizirane za upravljanje (zeleni seznam).

Zgodovino akcij je možno preveriti z klikom na "Aktivnosti"

Last updated