wiki
Search…
Pošiljanje SMS sporočil
Osnovna uporaba ASK-EA
Preko spletnega vmesnika EA-WEB imate možnost pošiljanja SMS sporočil vsem članom in skupinam. Sporočila lahko pošiljajo le skrbniki društva (administratorji).
V levem meniju izberite: "Email & SMS obvečanje":
EA-WEB->Info
Spodaj desno aktivirajte modri akcijski gumb (+).
EA-WEB->Email & SMS obveščanje
Izberite: "Novo SMS sporočilo"
EA-WEB->Email & SMS obveščanje
V vnosno polje "SMS sporočilo" vnesite vsebino sporočila.
EA-WEB->Email & SMS obveščanje->Novo SMS sporočilo
V času vnosa, uporabnik je sproti obveščen od dolžini sporočila, ter skupnem številu poslanih sporočil.
Po končanem vnosu vnosu vsebine, pritisnite gumb "Pošlji" za pošiljanje SMS sporočil.
EA-WEB->Email & SMS obveščanje->Novo SMS sporočilo
V primeru da želite poslati sporočilo samo določenim uporabnikom ali skupinam, odznačite nastavitev "Pošlji vsem".
EA-WEB->Email & SMS obveščanje->Novo SMS sporočilo
Pojavila se bo nova kontrola, preko katere izberete uporabnike in skupine katerim želite poslati SMS sporočilo.
EA-WEB->Email & SMS obveščanje->Novo SMS sporočilo
Uporabniki in skupine ki se nahajajo na desnem/zelenem seznamu bodo prejeli sporočila.
Copy link