ASK Operativni člani

Opis načina aktiviranja za ASK člane

ASK operativni člani so uporabniki ki ne uporabljajo aplikacije EA-Responder.

V primeru intervencije, člani bodo prejeli SMS sporočilo in telefonski klic.

SMS sporočilo in telefonski klic bo prejet brez zamika, za razliko od članov ki uporabljajo aplikacijo EA-Responder

ASK člani niso aktivirani preko interneta (WEB Aktivacija)

Last updated