Aktivacija

Nastavitve za aktiviranje operativnih članov

Sistem EmergencyAssist omogoča več vrst aktivacije:

  • Avtomacko

    • SMS sporočilo

    • Pager (ZARE)

  • Ročno

    • Web vmesnik (Admin)

V primeru aktivacije, kreira se intervencija na strežniku. Način označevanja in številčenja intervencij definira se v nastavitvah intervencije.

Nastavitve intervencije

Naslov intervencij - definira vzorec kako bodo intervencije naslovljene.

Začetek številčenja intervencije - definira zaporedno številko naslednje intervencije.

Naslednja intervencija vzorec - definira končni izgled naslova naslednje intervencije.

V primeru omogočene nastavitve "Aktivacija vseh oprativcev ob prjemeu SMS-a", prvi operativni član ki bo prejel SMS intervencije in bo imel dostop do interneta, aktiviral bo ostale člane preko spleta.

*operativci ki imajo dostop do interneta bodo aktivirani, čeprav ne bodo prejeli SMS sporočila

Avtomacka aktivacija

SMS aktivacija

v primeru SMS aktivacije potrebno je konfigurirat ključno besedo za intervencijo v sporočilu, ter opcijsko iz katerih številk je lahko sprejet intevencijski SMS.

pageSMS

Pager aktivacija

v primeru aktivacije direktno iz sistema ZARE, potrebno je konfigurirat nastavitve kot so RIC številka, ključne besede, nedovoljene besede in podobno.

pagePager

Last updated