wiki
Search
⌃K

Aktivacija

Nastavitve za aktiviranje operativnih članov
Sistem EmergencyAssist omogoča več vrst aktivacije:
  • Avtomacko
    • SMS sporočilo
    • Pager (ZARE)
  • Ročno
    • Web vmesnik (Admin)
V primeru aktivacije, kreira se intervencija na strežniku. Način označevanja in številčenja intervencij definira se v nastavitvah intervencije.

Nastavitve intervencije

Admin->Nastavitve društva->Aktivacija
Naslov intervencij - definira vzorec kako bodo intervencije naslovljene.
Začetek številčenja intervencije - definira zaporedno številko naslednje intervencije.
Naslednja intervencija vzorec - definira končni izgled naslova naslednje intervencije.
V primeru omogočene nastavitve "Aktivacija vseh oprativcev ob prjemeu SMS-a", prvi operativni član ki bo prejel SMS intervencije in bo imel dostop do interneta, aktiviral bo ostale člane preko spleta.
*operativci ki imajo dostop do interneta bodo aktivirani, čeprav ne bodo prejeli SMS sporočila

Avtomacka aktivacija

SMS aktivacija

v primeru SMS aktivacije potrebno je konfigurirat ključno besedo za intervencijo v sporočilu, ter opcijsko iz katerih številk je lahko sprejet intevencijski SMS.

Pager aktivacija

v primeru aktivacije direktno iz sistema ZARE, potrebno je konfigurirat nastavitve kot so RIC številka, ključne besede, nedovoljene besede in podobno.
Last modified 4yr ago