Apple (iOS) omejitve in nastavitve

v izdelavi

Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.

*navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Omejitve Apple naprav

Aplikacija na Apple napravah omogoča samo spletno aktiviranje, za kar je potrebna internetna povezava.

Zaradi omejitev na Apple napravah, aktivacijski zvok traja le 30 sekund.

Test sistema EmergencyAssist, oz test delovanja aplikacije je možen le ročen.

Funkcionalnosti se lahko razlikujejo glede na Android naprave in WEB vmesnik.

Nastavitev Apple naprave za pravilno delovanje

Za pravilno delovanje vaše naprave, potrebno je nastavit določene nastavitve glede delovanja aplikacije EA-Responder (iOS), sledite navodilom:

Last updated