Kreiranje društva

Postopki za kreiranje novega društva

Društvo se ustvari preko spletnega vmesnika http://web.emergencyassist.net

Z klikom na "Ustvari novo društvo" pridemo do vmesnika za kreiranje novega računa (opcijsko) in društva.

Za kreiranje društva potreben je uporabniški račun, kateri se lahko ustvari v postopku kreiranja društva, ali se uporabi že obstoječi Google, Facebook uporabniški račun.

Pri registraciji je potrebno vnesti osnovne podatke o samem društvu.

Z klikom na "Registriraj" ustvari se novo društvo.

V primeru uspešne registracije, uporabnik se avtomacko prijavi in postane skrbnik društva (Admin)

Društvo je ustvarjeno, potrebno je dokončat konfiguracijo društva.

Last updated