Monitor info - intervencija

Navodila za nastavitev sporočil na EA-Monitor

Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.

*navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Opis

Monitor info so predloge in sporočila katera se lahko prikažejo na prikazovalniku v času aktivne intervencije.

Predloge je možno prilagoditi na potrebe in uporabnost posameznega društva.

Konfiguracija

Za začetek uporabe, potrebno je vnest besedila za predloge.

Besedila se vnesejo v: EA-Admin (WEB) -> Nastavitve društva -> Pripomočki -> Monitor info

Priporočamo konfiguracijo specifik ki so primerne za vaše delovanje, primer:

Uporaba

Po uspešni konfiguraciji, v aktivni intervenciji je na voljo nova kontrola "Monitor sporočilo"

Izbere se pre-definirano sporočilo, ali vnese poljubno:

Izbrano sporočilo se prikaže na EA-Monitor

Sporočilo se prav tako zapiše na listo dogodkov izbrane intervencije

Last updated