wiki
Search…
Monitor info - intervencija
Navodila za nastavitev sporočil na EA-Monitor
Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.
*navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Opis

Monitor info so predloge in sporočila katera se lahko prikažejo na prikazovalniku v času aktivne intervencije.
Predloge je možno prilagoditi na potrebe in uporabnost posameznega društva.

Konfiguracija

Za začetek uporabe, potrebno je vnest besedila za predloge.
Besedila se vnesejo v: EA-Admin (WEB) -> Nastavitve društva -> Pripomočki -> Monitor info
Priporočamo konfiguracijo specifik ki so primerne za vaše delovanje, primer:
Nastavitve društva -> Pripomočki -> Monitor info

Uporaba

Po uspešni konfiguraciji, v aktivni intervenciji je na voljo nova kontrola "Monitor sporočilo"
EA-Web->Aktivna intervencija
Izbere se pre-definirano sporočilo, ali vnese poljubno:
EA-Web->Aktinva intervencija->Monitor info
Izbrano sporočilo se prikaže na EA-Monitor
EA Monitor
Sporočilo se prav tako zapiše na listo dogodkov izbrane intervencije
EA-Web->Aktivna intervencija->Podrobnosti
Copy link