wiki
Search…
Monitor info
Informativna sporočila na EA-Monitor napravi
Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.
*navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Opis

Monitor lahko uporabite kot dopolnilno oglasno desko za obveščanje članov. Na monitorju se prikazujejo enaka sporočila kot na INFO. Sami določite katera sporočila naj bodo objavljena.
Primer sporočila
EA-Monitor
Prikažete lahko tudi več sporočil
EA-Monitor
Za sporočila ki se prikazujejo na monitorju je priporočljiva da so kratka.
EA-Monitor
Zaradi preglednosti in upoštevanja pomembnosti, na monitorju se lahko prikaže največ 9 sporočil.
EA-Monitor
Možen je tudi enak prikaz kot na INFO
EA-Monitor

Uporaba

Nova ali obstoječa sporočila objavite na monitorju na način da omogočite prikaz
EA-WEB->Info->Sporočilo
Objavljena sporočila so dodatno označena na INFO
EA-WEB->Info
Način prikaza na EA-Monitor označite v desnem podmeniju:
EA-Monitor->podmeni
Vsak monitor lahko individualno prikazuje sporočila (način)
Copy link
Contents
Opis
Uporaba