Monitor info

Informativna sporočila na EA-Monitor napravi

Navodila so v izdelavi, vsebujejo vsebinske, slovnične in konceptualne napake.

*navodila se bodo posodabljala in popravljala postopoma.

Opis

Monitor lahko uporabite kot dopolnilno oglasno desko za obveščanje članov. Na monitorju se prikazujejo enaka sporočila kot na INFO. Sami določite katera sporočila naj bodo objavljena.

Primer sporočila

Prikažete lahko tudi več sporočil

Za sporočila ki se prikazujejo na monitorju je priporočljiva da so kratka.

Zaradi preglednosti in upoštevanja pomembnosti, na monitorju se lahko prikaže največ 9 sporočil.

Možen je tudi enak prikaz kot na INFO

Uporaba

Nova ali obstoječa sporočila objavite na monitorju na način da omogočite prikaz

Objavljena sporočila so dodatno označena na INFO

Način prikaza na EA-Monitor označite v desnem podmeniju:

Vsak monitor lahko individualno prikazuje sporočila (način)

Last updated